Blog o zanimivostih s spleta 
Judo za odrasle je aktivnost, ki sloni na lastnem izpolnjevanju, to pa je prvenstveno usmerjeno k doseganju sportnega in tekmovalnega zadovoljstva. Lahko pa je cilj skrb za lastni sportni napredek in rekreacijo. Ce pa zelimo doseci uspeh pri otrocih, je poslanstvo dela bistveno drugacno. V otroskih letih je judo dalec od tekmovalnih ambicij in sloni na izpolnjevanju otrokove notranje motivacijske potrebe po dozivljanju, raziskovanju in igri. Prilagojene aktivnosti pri judu se uresnicujejo preko otrokove naravne zelje. To pa le, ce je vadba primerno organizirana in vodena. Potrebna je strokovna pripravljenost, ki omogoca ustrezen razvoj otroka - sportnika. Ce ga v ozke specializacije usmerjamo prezgodaj, se porusi harmonicni razvoj, ki mladostnika kljub njegovi pripravljenosti privede do odlocitve, da zapusti judo sport. S primernimi metodami za doloceno starostno obdobje je moc otroke zdruzevati v skupine in jim dajati moznost, da v svoji naivnosti verjamejo, da zmorejo se vec, kot lahko dokazujejo. Pri vajah ne sme prihajati do dominacije enega nad drugim. Dovoliti je potrebno le, da pride v igri do ustvarjalnega spoznanja, ki sloni na upostevanju lastnih zmoznosti dojemanja. V procesu vzgoje in ucenja zajema razvoj poleg razvoja osebnosti in spretnosti tudi socialno dozorevanje, ki vkljucuje reagiranje na uspeh, neuspeh, priznanje drugemu, vzgoja poguma in zelje po sodelovanju.